Šimkovy sady jsou největším parkem v Hradci Králové. Roste v nich habrové bludiště i mlátivá vrba

Klidnou vodní oázu ocení návštěvníci i v parných dnech
Klidnou vodní oázu ocení návštěvníci i v parných dnech

Pokud byste se chtěli procházet, relaxovat, piknikovat, grilovat a přitom poznávat přírodu a historii uprostřed města, pak se můžete vydat do centra Hradce Králové, do místního největšího městského parku. Původně se jmenoval Herrmannovy sady, pak Pionýrské sady a dnes se mu říká Šimkovy sady.

Šimkovy sady jsou typem anglického parku. Nenajdete tam záhonky s květinami ani geometricky vysázené a vzorně sestříhané dřeviny. Zato vás potěší pikniková louka s grilem, rybniční mola, lávky, bylinky, habrové bludiště a mlátivá vrba.

Lesopark byl založen v letech 1932 až 1935 z podnětu městské spořitelny podle plánu Josefa Gočára a návrhu doktora Kamenického z Průhonic. Na počest spisovatele a královéhradeckého rodáka Ignáta Herrmanna se původně jmenovaly Herrmannovy sady. Jejich rozloha byla tehdy skoro devět hektarů.

Od poloviny 40. let minulého století se tam konaly dožínkové slavnosti, ale už mnohem dřív tam lidé chodívali na vyhlášené kluziště. V roce 1948 byl park přejmenován na Pionýrské sady. Starší obyvatelé Hradce Králové jméno dál používají ve stylizované podobě, když jdou „do Pionýrek“. Ve druhé polovině 60. let se tam etapovitě stavěl Park kultury a oddechu. Zahájení druhé etapy bylo podmíněné přeložením Piletického potoka.

Po roce 1990 se název sadů změnil potřetí, na Šimkovy sady. Jde o poctu mladíkovi Karlu Šimkovi, který byl zastřelen v roce 1945 blízko parku ve chvíli, kdy se snažil přerušit telefonní vedení pro německou posádku. Hradečtí mu na tomto místě postavili pomníček.

Atmosféra Šimkových sadů se zásadně proměnila během rekonstrukce v letech 2012 až 2014 podle projektu architekta Pavla Zadrobílka, který se inspiroval původní Gočárovou koncepcí. Kromě změn ve vodním hospodářství vznikly nové lávky, rybniční mola, zpevněné cesty, dvě dětská hřiště. Obnovy se dočkala také Rotunda, klubovna královéhradeckých skautů. Tam, kde chátralo torzo původního záměru výstavby japonského centra Nozomi, vznikla zvláštní zahrada.

Součástí revitalizace lesoparkového prostoru byla i nová výsadba charakteristických převislých vrb, sakur, vzácných dubů a dalších dřevin, které doplnily původní letité parkové stromy. Návštěvníky jistě zaujme ještě poměrně mladý dub bahenní, který ale patří k nejstarším v Hradci Králové. Svět kouzel Harryho Pottera připomíná zase "mlátivá vrba". Poznáte ji podle specificky zakrouceného kmene.

Multifunkční lesopark pro všechny generace

V prosvětleném a prostorném parku nové generace, který teď má rozlohu přes 18 hektarů, jsou kromě nezpevněných i zpevněných cestiček a žulových chodníků také asfaltové cesty pro in-line brusle, koloběžky a kola. Součástí Rotundy je občerstvení, na pobytové louce si návštěvníci užívají piknik a grilování. Sledují život v mokřadech a připomínají si i historii královéhradecké pevnosti.

Pozůstatek pevnostní zdi se totiž nachází na okraji parku v blízkosti lékařské fakulty. Z vyvýšeniny, na které kdysi stával kanón, se dají přehlédnout i dochované zelené šance neboli valy. Kolem nich vede stezka pro nevidomé a krátkozraké, zčásti lemovaná bylinkovými záhony. Navazuje na areál mateřské školy pro děti se zrakovým postižením. V jižní části Šimkových sadů roste habrové bludiště, které doplňuje vyvýšená dřevěná věž.