Sousedův strom zasahuje na náš pozemek. Jak jednat?

15. únor 2020

Jak jednat v případě větví stromů prorůstajících na náš pozemek od sousedů? Zda je možné přesahující větve a kořeny odstranit, poradila advokátka Michaela Bednáriková.

Jako první bychom se měli vždy snažit o dohodu se sousedem. Pokud k domluvě nedojde, můžeme jednat podle Občanského zákoníku. Ten říká, že pokud větve nebo kořeny stromu z vedlejšího pozemku zasahují do našeho, poškozují ho a vzniká škoda, je možné větve ořezat a kořeny odstranit.

Podle Občanského zákoníku lze ale větve a kořeny odstranit pouze v době vegetačního klidu. Zásah by měl být proveden vhodným způsobem, aby strom netrpěl. Odstraněné větve si může ponechat ten, na jehož pozemku se nacházely.

Výška stromů a vzdálenost od plotu

U sázení stromů u plotu by měl mít každý respektovat soukromí souseda a hranici jeho pozemku. Do tří metrů výšky stromu můžeme sázet zhruba do 1,5 m od hranice pozemku. U vzrostlejších stromů by tato hranice měla začínat na 3 metrech od hranice pozemku.

Podobně to platí i u živých plotů. Před sázením je vždy důležitá domluva se sousedem a řešení poměrů v dané lokalitě. Nikomu se nebude líbit, pokud vzrostlé stromy zastíní dům a v místnostech se bude muset celodenně svíti.

V tomto případě je to otázka sousedských imisí a poškozený se musí obrátit na příslušné úřady, potažmo na soud s žalobou na odstranění. Než soud rozhodne, lze větve prorůstající plotem i kořeny, které na pozemku způsobují škodu, odstranit. Opět by to mělo být v době vegetačního klidu.

autor: Jiří Šobr
Spustit audio