Spletitý osud Davida Friedmana

17. prosinec 2023

Ve středu 20. prosince uplyne 130 let od narození českého židovského malíře Davida Friedmana, umělce spletitého životního osudu.

David Friedman se narodil 20. prosince 1893 v Moravské Ostravě. Přes nesporný výtvarný talent ho skromné rodinné poměry vedly nejprve k výučnímu listu malíře a studovat začal až v roce 1911 na Královské akademii umění v Berlíně. Jeho rané umělecké výtvory byly spjaty se službou v rakouské armádě za první světové války. Po jejím skončení se ve 20. a 30. letech stal v Berlíně známým jako novinový ilustrátor.

Vše postupně změnil nástup nacismu v Německu. Po pogromu v listopadu 1938 se Friedman mohl díky československému občanství uchýlit i s manželkou a tříměsíční dcerou do Prahy, avšak trvalé bezpečí zde nenašel. Za okupace byla celá rodina v říjnu 1941 deportována do lodžského ghetta a konce války se dočkal jen on. Své kruté válečné zážitky zachytil již rok po osvobození v cyklu „Protože byli Židé“.

Sám se v té době zotavoval v západních Čechách, kde ještě žila patrná německá menšina. Pro její obyvatele se stala prohlídka Friedmanových obrazů s tematikou transportů, hladu, koncentráku a pochodu smrti povinná, ale jak David Friedman později řekl, on sám se nemohl „natrvalo zabývat světem hromadných vrahů“, hledal nové motivy. Tak v letech 1946–1947 vznikly jeho malebné obrázky Habartova nedaleko Sokolova stejně jako obrazy a kresby ze života a práce zdejších horníků.

Po osobně prožitých hrůzách dvou světových válek znamenal komunistický puč v Československu pro Davida Friedmana další tíživou výzvu. S druhou ženou se proto v roce 1949 rozhodl totalitní režim opustit. Část obrazů z poválečného období musel předtím pod cenou prodat, většinu se mu však podařilo tajně vyvézt. Po pobytu v Izraeli David Friedman našel v roce 1954 svou trvalou vlast ve Spojených státech. Zde i nadále vytvářel díla s tematikou šoa, zastoupená dnes v izraelském památníku Jad Vašem a Muzeu holocaustu ve Washingtonu, zůstal věrný portrétní kresbě a malbě a nově se věnoval v jeho době ještě ručně malovaným billboardům. Zemřel 27. února 1980.

Příběh Davida Friedmana, který tvořil na pěti místech světa, však pokračoval i po jeho smrti. Mnoho jeho děl se zachovalo jen na fotografiích, další zůstala rozseta na nejrůznějších místech. Co nejúplněji se je podařilo shromáždit až díky mnohaletému úsilí Friedmanovy druhé, v Izraeli narozené dcery Miriam. Jejímu daru také Muzeum Sokolov již 17 let vděčí za umělcovu expozici s místní hornickou tematikou.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Související