Tři vzpomínkové dny

1. květen 2022

V tradičním židovském kalendáři na sebe během jednoho týdne navazují tři významná data.

Na minulý čtvrtek letos podle židovského kalendáře připadl Den vzpomínky na šoa a hrdinství. Tuto středu Izrael uctí své padlé. A hned následujícího dne, letos 5. května, oslaví svůj již 74. Den nezávislosti. Všechna tato data, která si připomínají i židovské obce ve světě, přitom navzájem souvisejí.

Porážka hitlerovského Německa v květnu 1945 znamenala nový počátek pro přeživší evropské Židy, často jen jednotlivce z dříve početných rodin. Na znamení úcty k zavražděným, ale i padlým židovským vojákům a partyzánům Izrael roku 1951 vyhlásil zvláštní vzpomínkový den. A není jen shodou v kalendáři, že na něj svým smyslem bezprostředně navazují další dvě významná data.

Židé, kteří přežili nacistické běsnění, se při návratu domů mnohdy setkali s otevřeným nepřátelstvím. Tak tomu bylo ve slovenských Topolčanech, kde byly v září 1945 zraněny desítky Židů, a především v Polsku. Symbolem protižidovského násilí se zde stal pogrom v Kielcích, jemuž v červenci 1946 padlo za oběť více než 40 Židů.

Tato zkušenost, ale i dávná touha po důstojném životě ve vlastní zemi, vedly po válce četné přeživší k odchodu do Erec Jisrael – Země Izraele. Do konce roku 1946 jich jen z Polska přišlo do tehdejší britské mandátní Palestiny na 140 000 – a stejně se rozhodli i další z celé Evropy. V letech 1946–1949 se tak v historické židovské vlasti usadil i čtvrtmilión bývalých židovských vězňů. Společné všem přitom bylo jedno: již nikdy nebýt nechtěnou menšinou, již nikdy nezáviset na nejisté přízni jiných.

Na rozdíl od osvobozených vězňů jiných národností Židé přišli do země na pokraji války. V květnu 1948 se válka stala skutečností, když nově vyhlášený Stát Izrael, ustavený i z vůle Organizace spojených národů, napadlo pět arabských armád. Židé, kteří přežili hrůzy nacistických koncentráků, v boji umírali, ale i díky nim se Izrael ubránil a v dalších letech mohl přijmout mohutnou imigrační vlnu z arabských zemí.

Izrael se pak v historicky krátké době rozvinul v moderní, ekonomicky silnou demokracii. O mír však musí stále usilovat. Další nechtěné války, teroristické útoky proti civilistům přidávají nová jména v tragickém seznamu těch, na něž Izrael vzpomíná symbolicky právě před výročním Dnem nezávislosti. Bude tomu tak i tento týden, letos s vědomím války na Ukrajině s ještě aktuálnějším poselstvím: svoboda a nezávislost nejsou dány jednou provždy. Je třeba si jich vážit a v případě nezbytí je i bránit.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...