Úterý: Chalupaření

12. červen 2018
Jana Chládková

Propadli jste chalupaření? Prázdniny se nám blíží, kde trávíte letní měsíce, na chalupě? Co jste si na chalupě vybudovali sami? Máte u chalupy zahrádku? Co na zahrádce pěstujete? Máte přes léto na chalupě i zvířata?

Chalupaření a chataření je Český trend poslední doby. Ačkoliv základní motiv chataření i chalupaření v podobě úniku z města a trávení volného času v přírodě je stejný, jsou mezi chataři a chalupáři značné rozdíly.

Chataření má své kořeny v období po první světové válce. Úzce souvisí se vznikem trampingu, který začali provozovat především vojáci, kteří se vrátili z války.

Rozvoj chalupaření má svůj původ v období po druhé světové válce. V té době bylo hlavně v pohraničí (po odsunu sudetských Němců) plno volných chalup, statků nebo třeba mlýnů.

Obecně se dá říci, že chataření nemělo a nemá příliš dobrý vliv na přírodu a krajinu. Naproti tomu chalupaření má spíše více kladných stránek. Díky chalupářům, kteří se snažili o zachování původního vzhledu chalup, bylo zachráněno plno architektonicky vzácných objektů, které by už dnes nestály.