Úterý: Váš ochranný amulet

19. červen 2018
Karel Sladký

Máte svůj ochranný amulet nebo talisman pro štěstí? Kdo vám ho dal? Někdo pro vás hodně důležitý? Myslíte, že jste někdy zažili situaci, kdy vám amulet pomohl, nebo jste alespoň díky němu pocítili úlevu? Věříte v ochrannou moc amuletů? Věříte, že talisman věnovaný od srdce přináší štěstí? Možná máte nějaký amulet nebo talisman po babičce, mamince nebo jste ho dostali od své lásky? Nosíte ho stále? Věříte v jeho sílu?

Amulet-má ochraňovat. Původ slova amulet je z latinského amuletum, které je odvozeno od latinského slovesa „amiliri“ a znamená „oddálit nebo odsunout“. Používaly se už ve starém Egyptě.

Slovo talisman pochází z arabského slova „talásim“, což znamená „kouzelný, posvěcený“. Indiánská kultura je známa svým používáním talismanů jako přívěsků na krk. Do talismanu nebo amuletu můžete vložit svou vlastní informaci...

Můžete mu dát „úkol“, před čím vás má chránit, nebo co přinášet. Dobrý talisman by měl být originál, pokud možno-vyroben ručně.

Amulety a talismany od pradávna provázely člověka na jeho životní pouti a ani dnešní doba na tom nic nezměnila. Dodávají sílu vědomí, podporují energii a ducha člověka.

Pozitivní účinek amuletů spočívá v jejich působení na podvědomí. Víra v jejich sílu povzbuzuje a pomáhá k dosažení cílů. Amulet účinkuje pouze v případě, že ho nosíme stále při sobě a měl by sloužit jen jedné osobě.

Máte své osobní amulety, talismany a jak vám v životě pomohly a pomáhají?