V Cyrilometodějském centru ve Starém Městě se můžete dotknout archeologických nálezů

13. září 2022

Poslechnout si velkomoravský chorál, zažít bouřku na posvátném místě, nebo si moct sáhnout na archeologické nálezy. To všechno je možné v novém Cyrilometodějském centru, které navazuje na Památník Velké Moravy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Nové expozice přibližují dobu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Cyrilometodějské centrum je novou přístavbou Památníku Velké Moravy. V něm mohli návštěvníci doposud vidět klasickou expozici, která byla vystavěna nad základy prvního objeveného Velkomoravského kostela.

Nová expozice na Památník Velké Moravy sice navazuje, ale ukazuje tehdejší dění v širším kontextu. Prezentuje příběh Konstantina a Metoděje, jejich působení na Velké Moravě, ale i jejich dětství. K cyrilometodějské tematice neexistuje mnoho reálných artefaktů, protože jde o počátky slovanské kultury i písemnictví. Proto je expozice moderně založena na audiovizuálních prvcích. Kromě promítaných filmů uvidí návštěvníci například fresky, které jsou přenesené z pravoslavných kostelů v dnešní Makedonii nebo Albánii a navazují na cyrilometodějskou tradici.

Památník Velké Moravy Cyrilometodějské centrum

V expozici se nachází také jeskyně nebo imitace posvátného háje. Ten je připomenutím pohanství, které Slované uctívali před příchodem křesťanství. Všechna tato místa jsou doplněná různými videi a zvukovou složkou. Při příchodu na posvátné místo návštěvníci například zažijí bouřku. Na stěny je jim promítán les, stroboskop připomíná blesky a z reproduktorů se ozývají hromy.

Nové expozice propojuje haptická stezka

Haptickou stezku tvoří soubor autentických replik archeologických nálezů, na které si návštěvníci mohou sáhnout. Dotknout se mohou třeba meče, sekery nebo slovanského šperku - gombíku. Pro výraznější hmatový vjem jsou některé z předmětů zvětšené. I haptická stezka je doplněná zvukovými prvky. Pokud se například dotknete meče, ocitnete se na bitevním poli.

Hmatová expozice jde proti proudu času. Významově tak spojuje cyrilometodějskou a pravěkou expozici. Část věnovaná pravěku na Uherskohradišťsku je v kontrastu s první audiovizuální expozicí. Je totiž založená na stovkách předmětů, které byly na Slovácku objeveny.

Památník Velké Moravy Cyrilometodějské centrum

Kromě dvou nových expozic byly v Cyrilometodějském centru nově vybudovány také depozitáře, zázemí pro archeologické pracovníky nebo badatelna pro zájemce o historii.

Plocha, na které vzniklo nové Cyrilometodějské centrum, byla v 50. letech kompletně prozkoumaná. Přesto se při stavbě podařilo objevit v hrobech dalších sedm koster. To přitom nepředstavovalo jediné zdržení. Při vrtech pro tepelná čerpadla se podařilo navrtat ložisko metanu a stavba musela být na čas odložena. Po dvou letech se podařilo stavbu dokončit.

Spustit audio