V jakém pořadí si v restauraci objednáváme?

Objednávání v restauraci se řídí společenskou významností osob u stolu. Pokud je u stolu hostitel nebo hostitelka, pak si tito objednávají jako poslední.

První si vždy objednávají ženy (od nejstarší a společensky nejvýznamnější) a na závěr hostitelka, pokud je u stolu. Následují muži. Opět od nejstaršího. A na závěr opět hostitel (muž).

autor: Eva Filipová