Zámek v Bruntále uchvacuje nezvyklým půdorysem i renesančním nádvořím s arkádami a hodinovou věží

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zámek Bruntál je Národní kulturní památkou

Zámek Bruntál je od roku 2002 Národní kulturní památkou a patří k nevýznamnějším pamětihodnostem svého druhu ve Slezsku. Zvenčí zaujme návštěvníky neobvyklým tvarem. Půdorys zámku totiž nevypadá ani jako obdélník, ani jako čtverec, ale jako kruhová výseč. Tyto dispozice i svoji podobu, která vyznívá ladně a originálně, získal zámek v období renesance. Navštívit ho můžete po celý rok.

Původní pozdně gotický hrad u městských hradeb byl koncem 16. století Bruntálskými z Vrbna přestavěn na renesanční zámek. Originální tvar kruhové výseče má i prostor nádvoří, které navíc vyniká patrovými arkádami a hodinovou věží. Za Řádu německých rytířů byl v letech 1766 až 1771 zámek upraven do současné barokní podoby architektem F. A. Neumannem.

Nejhodnotnější interiéry zámku jsou pro veřejnost přístupné během celého roku. Zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály prvního patra zámku, z nichž některé jsou zdobené rokokovými nástěnnými malbami a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodné jsou i zámecká obrazová sbírka a zámecká knihovna.

Zámek Bruntál letecky

Zámek je sídlem Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště i veřejnou muzejní knihovnu. V sálech nejstarší části zámku, v tak zvaném Starém paláci z počátku 16. století, jsou zpřístupněny dvě stálé muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.

Další původně hospodářské prostory v přízemí zámku - kuchyň, komory, sklady a konírna - jsou využívány jako výstavní sály, kde bývají umístěny krátkodobé výstavy. Zámek obklopuje také rozsáhlý park, ve kterém se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní sala terrena, bašta a sochy z přelomu 18. a 19. století.