Zámek v Bruntále uchvacuje nezvyklým půdorysem i renesančním nádvořím s arkádami a hodinovou věží

Zámek Bruntál je Národní kulturní památkou
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Zámek Bruntál je Národní kulturní památkou

Zámek Bruntál je od roku 2002 Národní kulturní památkou a patří k nevýznamnějším pamětihodnostem svého druhu ve Slezsku. Zvenčí zaujme návštěvníky neobvyklým tvarem. Půdorys zámku totiž nevypadá ani jako obdélník, ani jako čtverec, ale jako kruhová výseč. Tyto dispozice i svoji podobu, která vyznívá ladně a originálně, získal zámek v období renesance. Navštívit ho můžete po celý rok.

Původní pozdně gotický hrad u městských hradeb byl koncem 16. století Bruntálskými z Vrbna přestavěn na renesanční zámek. Originální tvar kruhové výseče má i prostor nádvoří, které navíc vyniká patrovými arkádami a hodinovou věží. Za Řádu německých rytířů byl v letech 1766 až 1771 zámek upraven do současné barokní podoby architektem F. A. Neumannem.

Nejhodnotnější interiéry zámku jsou pro veřejnost přístupné během celého roku. Zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály prvního patra zámku, z nichž některé jsou zdobené rokokovými nástěnnými malbami a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodné jsou i zámecká obrazová sbírka a zámecká knihovna.

Zámek Bruntál letecky

Zámek je sídlem Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště i veřejnou muzejní knihovnu. V sálech nejstarší části zámku, v tak zvaném Starém paláci z počátku 16. století, jsou zpřístupněny dvě stálé muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.

Další původně hospodářské prostory v přízemí zámku - kuchyň, komory, sklady a konírna - jsou využívány jako výstavní sály, kde bývají umístěny krátkodobé výstavy. Zámek obklopuje také rozsáhlý park, ve kterém se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní sala terrena, bašta a sochy z přelomu 18. a 19. století.