Zázračné schopnosti Zdislavy z Lemberka

Zdislava z Lemberka, patronka rodin a ochránkyně nemocných, se narodila patrně roku 1220. Pocházela ze šlechtického rodu.

Jejím otcem byl Přibyslav z Křižanova, velmi významný muž, vysoký úředník ve službách krále Václava I. Provdala se za mocného rytíře Havla z Markvartic, který stejně jako její otec sloužil u královského dvora.

Po svatbě se mladý pár usadil na hradě Lemberku, který pro ně dal Havel vystavět. Služba u královského dvora a snaha o hospodářský a duchovní rozkvět celého kraje Havla často vzdalovala od rodiny, někdy i na delší dobu.

Zdislava z Lemberka

Zdislava zatím trávila čas dobročinnou činností. Zakládala kláštery, útulky pro chudé a špitály, kde sama ošetřovala a léčila pacienty. Začalo se o ní říkat, že má zázračné schopnosti: umí navracet slepcům zrak, a dokonce i vzkřísit mrtvého! Poutníci, nemocní a potřební u ní vždy našli laskavé přijetí.

Zemřela velmi mladá, přesnou příčinu smrti neznáme. K jejímu hrobu v Jablonném v Podještědí, kde spolu se svým mužem založila městský špitál, dominikánský klášter a kostel, se dodnes přicházejí modlit poutníci z různých koutů světa a čekají, jestli Zdislava jejich prosby vyslyší. V roce 1995 byla svatořečena.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio