Zřícenina hradu Kyšperk v podhůří Krušných hor ožívá středověkými řemesly a rytířskými souboji

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Na Kyšperku se konají historicky laděné akce

Součástí podkrušnohorského města Krupka je zřícenina hradu Kyšperk, která stojí v lese na kopci nad Unčínem. Původně strážní pevnost byla vybudována stejně jako hrad Krupka počátkem 14. století. Prvním doloženým vlastníkem hradu byl Ota z Bergova, šlechtic z rodu duryňsko-míšeňského, který Kyšperk prodal pražskému biskupovi Janovi IV. z Dražic.

Až do počátku 15. století měli hrad v držení pražští biskupové a arcibiskupové. Kolem roku 1428 byl hrad obléhán Husity, ale dobyl ho až v roce 1433 Jakoubek z Vřesovic. Po jeho smrti zdědil panství jeho syn Jaroš, zakladatel rodu Kyšperských z Vřesovic. V roce 1520 koupila hrad rodina Glatzů z Krupky. O šest let později Zikmund Glatz Kyšperk zapálil neopatrným výstřelem z ručnice, hrad vyhořel a zůstal opuštěný.

Podle pověsti jsou na hradě Kyšperku zakleti tři tajemní staříci, kteří čekají na své vysvobození. Čekají na pocestného, kterého do hradu pozvou a pohostí ho. Ten by jim pak měl poděkovat slovy „zaplať Pánbůh“. A tím by byla kletba zrušena.

V současné době se o hrad stará město Krupka, které je jeho vlastníkem. Ale zároveň je na něm patrná i iniciativa z řad občanů a také členů sdružení Krupka – naše město, které ho navíc čas od času oživuje.

„Jednou za rok pořádáme na hradě středověkou akci, která se jmenuje Řemesla a rytíři v Krupce – živá historie na hradě Kyšperk. Účastníci jsou převlečeni do dobových kostýmů a předvádějí středověká řemesla, takže příchozí mohou vidět, jak se tkalo, jak se vyráběly košíky, jak se pracovalo na kovárně,“ říká Nikola Růžičková ze sdružení Krupka - naše město. Děti si zase mohou vyzkoušet souboje v aréně anebo si zastřílet z luku.

Kromě toho jsou k dispozici dvě ohniště, na kterých je možné opéct si buřty. Zřícenina hradu Kyšperk je volně přístupná po celý rok, takže je možné si k ní kdykoli udělat výlet.