K prameni Labe se musíte vydat do nejvyšších partií Krkonošského národního parku

26. srpen 2019

Prameniště řeky Labe u Labské louky v Krkonoších, které se nachází na rozcestí nejvýznamnějších hřebenových turistických tras, není ve skutečnosti pravým pramenem naší nejvýznamnější řeky. Skutečný pramen Labe vyvěrá o několik desítek metrů výš - v rašeliništi uprostřed svahu.

Protože ale lidé chtěli mít pramen řeky jako místo setkávání, bylo rozcestí na tzv. České cestě symbolicky upraveno právě jako počátek Labe. Byla tu vybudována kamenná skruž s přítokem a odtokem vody, její okolí bylo vydlážděno a osazeno lavičkami a vznikla zde i kamenná stěna s 26 erby českých i německých měst, kterými Labe na své cestě k moři protéká.

Místo patří odpradávna k nejvyhledávanějším cílům vycházek na české straně Krkonoš. Dokonce se prý v bájných pověstech vypráví o tom, že Slované sem chodili obětovat kohouta. Tahle tradice se prý udržela až do poloviny 19. století.

Pramen Labe v Krkonoších

Pramen sloužil i jako poutní místo a chodilo se k němu na procesí. Poprvé byl vysvěcen již roku 1684, kdy jej navštívil a požehnal královéhradecký biskup Jan František Kryštof z Talmberka.

Labský pramen se nachází v nadmořské výšce 1.386 metrů na Labské louce, necelý kilometr jihozápadně od hory Violík, nad Špindlerovým Mlýnem. Dříve tu měl pamětní desku krkonošský patriot a rodák Jan Buchar. A kdysi na tomto místě stávala dřevěná budka, v níž se prodávalo jednoduché občerstvení a dost možná i pramenitá „labská“ voda. Ostatně té se bez obav můžete napít i dnes.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1622.5499995043278!2d15.537100562136661!3d50.77605379563196!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470ec48f39449c89%3A0x4cc5e1c136746701!2sPramen+Labe!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1415182422465" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>

Spustit audio