Koněpruské jeskyně si můžete projít s baterkou a posvítit si na nejkrásnější krápníky

4. srpen 2019

Koněpruské jeskyně jsou nejznámějším turistickým cílem Chráněné krajinné oblasti Český kras ve středních Čechách. Nacházejí se uvnitř návrší zvaného Zlatý kůň u obce Koněprusy nedaleko Berouna. Třípatrový jeskynní systém s převýšením 70 metrů má více než dva kilometry chodeb. Díky tomu jsou Koněpruské jeskyně nejdelším jeskynním systémem na území Čech.

Objeveny byly až v roce 1950 při těžbě vápence v Houbově lomu na jižním svahu Zlatého koně. Jeskyně vznikly činností vod, které prosakovaly vápencovým masívem. Předpokládá se, že hlavní etapa vývoje jeskynních prostor probíhala před 25 až 30 miliony lety. Krápníková výzdoba je ale mnohem mladší.

Jeskyně jsou převážně protáhlého tvaru. Jsou zde jak velmi krátké jeskyně, tak i velké členité, často několikapatrové jeskynní systémy. Nejstarší dodnes dochovanou část výzdoby tvoří tzv. koněpruské růžice, které jsou významné nejen svým stářím - více než jeden milion let, ale i svým složením. Bylo zjištěno, že jsou tvořeny kromě jiného také opálem.

Jedna ze zkamenělin na stěnách

Největší množství koněpruských růžic se nachází v Proškově dómu. Tam najdete také největší krápník rostoucí zezdola nahoru tzv. stalagmit v Čechách, jehož výška je přes osm metrů. A dále je zde i tzv. leknínové jezírko. Impozantní je i Kuklův a Petrův dóm nebo i příznačně nazvaná Síň U Varhan.

Na stěnách můžete obdivovat stopy prehistorického mořského života. Na mnoha místech uvidíte zkameněliny – hlavonožce, trilobity, šneky a spoustu dalších. V zimním období v jeskyních tradičně zimují netopýři. Ve svrchním patře jeskyní byly objeveny pozůstatky penězokazecké dílny z 15. století.

Proškův dóm - koněpruské růžice

Návštěvníkům je zpřístupněná část středního a svrchního patra. „A možné jsou i prohlídky za svitu baterek.“ Zažijete nevšední zážitek podobný tomu, jaký prožívají jeskyňáři při objevování jeskyní. Prohlídky s baterkami se konají každé poslední pondělí v měsíci.

Spustit audio