Po zimní sezoně nezapomeňte na jarní kontrolu spalinových cest. Nepleťte si to s revizí

8. duben 2024

Chcete se příští rok během zimy opět dobře ohřát? Pokud topíte tuhým palivem, nezapomeňte, že tepelná sezona končí kontrolou spalinových cest. Kromě jejich vyčištění je nutné zavčas zjistit, jestli jsou pro další topnou sezonu v dobrém stavu. Někdy vás může čekat i náročná oprava, kterou je nutné dobře naplánovat.

Chladnější počasí se letos drží až do jarních měsíců. Nicméně jakmile se topná sezona ukončí, neznamená to, že zavřete dvířka od kamen nebo krbu a otevřete je až na podzim. Právě jaro je období, kdy je nutné veškeré spalinové cesty zkontrolovat. Co nejdříve si pozvěte kominíka, aby spalinovou cestu vyčistil a prohlédl. Kontrola na jaře je výhodná v tom, že odhalené problémy máme čas řešit. 

Jedním z nejčastějších problémů je, že instalovaný topný spotřebič je už opotřebovaný. V napojené spalinové cesta pak mohou vznikat netěsnosti. Je potřeba, aby byl komín bezpečný a těsný, a mohl tak spaliny bezpečně odvádět. V těchto případech se doporučuje například výměna vložek, někdy je nutné i frézování komína. 

Kominík

Topte kvalitními palivy

Z důvodu vysokých cen za energie a plyn se mnoho lidí snaží topit tuhými palivy, například si doma přitápí v kamnech nebo krbu dřevem. Topení má ale svá pravidla, a pokud je nebudete dodržovat, nejenže se málo ohřejete, ale ještě si můžete poškodit i topné těleso.

V první řadě bychom měli topit zcela vysušeným dřevem, abychom energii, kterou v sobě dřevo ukrývá, přeměnili na energii tepelnou. Nevysušené dřevo totiž ze sebe musí nejdříve vypařit vodu a nejvíce zanáší spalinové cesty. Čerstvé dřevo bychom měli nechat minimálně rok, ideálně dva roky, nechat vyschnout na suchém místě. Nevhodné palivo způsobuje chemické reakce, díky kterým se komín rychleji opotřebovává.

Nejlepší dřevo na topení je tvrdé a suché

Kontrola spalinových cest není revize

Revize komína není totéž co například revize plynu. V případě plynu je revize pravidelná a nazývá se skutečně revizí. V případě komínů je názvosloví jiné. Revize komínu sice existuje, ale slouží jako výchozí stanovisko v případě zavádění nového spotřebiče do provozu. Následují pouze každoroční pravidelné jarní kontroly.

Pokud by se na dané spalinové cestě cokoliv změnilo, je nutné provést revizi novou. Každoroční kontrola spalinové cesty je navíc povinná dle zákonu 312/2015 a k němu je prováděcí právní předpis, vyhláška č. 34/2016, kde je uvedená tabulka s označením časového intervalu, ve kterém je nutné kontrolu spalinových cest pro daný typ topného tělesa provést.

Spustit audio