U jihočeské obce Krabonoš téměř u hranic s Rakouskem můžete zažít řeku Lužnici v její divoké podobě

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Meandr

Krabonoš je malá vesnička na hranicích jižních Čech a Rakouska. Kdysi byla v pohraničním pásmu a určená k zániku. Velká část vesnice, prý jedné z nejstarších na Třeboňsku, byla skutečně zbourána. Nyní se život do Krabonoše pomalu vrací, staví se v něm nové domy a obec pozvolna ožívá. Vesnice je ale zajímavá nejenom historicky. Nachází se totiž v údolí divoké řeky Lužnice.

Takových míst, jako je niva řeky Lužnice u částečně zaniklé vesničky Krabonoš, už moc v Česku není. V minulém století totiž naši předci často narovnávali vodní toky, prohrabovali říční koryta a odvodňovali přilehlé lesy a louky. Zní to neuvěřitelně, ale odborníci odhadují, že zhruba 33 tisíc kilometrů potoků a řek v Česku bylo v minulosti zkráceno na dnešních 22 tisíc. Jen malému počtu úseků vodních toků se člověk ve svém úsilí zbavit krajinu vody vyhnul. A minul právě i meandry řeky Lužnice u Krabonoše, které si tak uchovaly divokou podobu.

Řeku Lužnici na samé hranici s Rakouskem zachránilo, že byla v druhé polovině 20. století skrytá za ostnatými dráty pohraničního pásma. Vodní tok si tím pádem mohl zachovat svůj přirozený průběh. A tak se v říční nivě nachází vedle samotného koryta soustava celkem dvaceti zanikajících říčních ramen. 

Pravobřežní terasy nad řekou Lužnicí u Krabonoše jsou porostlé nekosenými loukami, pod kterými se nachází řada pramenišť. Člověka v jinak relativně vylidněné krajině dnes připomínají především zbytky ovocných sadů na místech zaniklých usedlostí. Území říční nivy se stalo také útočištěm řady chráněných rostlin a živočichů, jako je například rostlina puškvorec nebo ryba piskoř pruhovaný.

Dnes jsou meandry řeky Lužnice přírodní rezervací, která je ponechána samovolnému vývoji. Hranice chráněného území míjí trasa naučné cyklostezky Pamětí Vitorazska. Do samotné rezervace žádná cesta nevede. Z rakouské strany hranice na rezervaci navazuje menší chráněné území Lainsitzniederung, přístupné po cestě z nedaleké vesnice Breitensee.

Dům přírody Třeboňska organizuje několikrát do roka do říční nivy u Krabonoše výlety s průvodcem. A dokonce uvažuje o tom, že by obnovil cestu nivou, spolu se strženým mostkem. Místo by tak protnula i cyklostezka, která zatím říční meandry těsně míjí.