V Hostinném mají radniční věž s obry. Z ochozu nad jejich hlavami je vidět město i Krkonoše

12. listopad 2023

Hostinné leží na soutoku Labe a říčky Čisté, západně od Trutnova. Vydáme se do něj za obry, pověstmi i za výhledy na město. Naším cílem bude renesanční radniční věž, jejíž fasádě dominují bezmála pětimetroví obři. Dva rytíři v římské zbroji. Jsou to tajemní ochránci města v Podkrkonoší, kterým se také říká rolandi.

Radnice stojí na hostinském náměstí, v jehož části se mimo jiné natáčely záběry pro film Poslední závod o příběhu Hanče a Vrbaty. Právě tam se odehrávají všechny důležité společenské události, ke kterým patří i Porciunkule. Tradiční pouť, která se koná první srpnový víkend v některých českých a moravských městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem.

Porciunkule je tedy název lidové pouti, která se v Hostinném koná každoročně už od roku 1684. Zahrnuje třídenní kulturní program, do něhož se zapojují i radniční obři „Pekař“ a „Řezník“. Ti o pouti vždy vedou nezapomenutelný půlnoční hovor s Bílou paní Hostou. Humor a vtipné repliky pak zakončuje oblíbené noční čůrání obrů a ohňostroj.

Dva 4,8 metru vysocí obři stojící v nároží radniční věže jsou bezpochyby raritou Hostinného. Váže se k nim několik pověstí. „Okolí Hostinného bylo ve starších dobách pokryto hustými lesy, v nichž řádili lupiči i divá zvěř. Pro pocestné tu nebylo bezpečno a obchod vázl. Proto měšťané zvolili dva nebojácné občany jako ochránce pocestných. Statného pekaře a řezníka. A nakázali jim, aby procházeli křížem krážem divočinou a byli nápomocni každému, kdo by jejich pomoc potřeboval. To oba také po dlouhá léta pilně činili a postupem doby si vysloužili pověst skutečných hrdinů. Na věčnou památku pak hostinští umístili jejich podobizny na radniční věž,“ vypráví vedoucí místního informačního centra Jana Exnerová.

Obr, který reprezentuje řeznický cech

Věžní hodiny mají ručičky obráceně

Kuriozitou renesanční radnice na náměstí, kterou zdobí i četná sgrafita, nejsou přitom jenom obři, ale také ciferníky hodin s dvoumetrovým průměrem a s opačně připevněnými ručičkami. Na první pohled tedy není úplně jednoduché se v čase zorientovat. V ostění slavnostního vchodu do věže pak objevíte český a slezský loket. Dokládají bohatou obchodní činnost města v dávné minulosti.

Za pozornost a prostudování stojí  i sgrafita na radniční věži

Prohlídky věže zprostředkovává hostinské informační centrum po celý rok. Z barokního vyhlídkového ochozu nad hlavami obrů uvidíte městečko a jeho okolí z ptačí perspektivy, ale zahlédnete také pásmo Krkonoš, v němž z tohoto úhlu pohledu dominuje Černá hora.

Do malebného podkrkonošského města můžete přijet autem a zaparkovat přímo na náměstí, v jeho okolí nebo u františkánského kláštera. Nabízejí se také jak autobusová, tak i vlaková spojení a celým Hostinným vede cyklostezka, která je součástí vyhlášené Labské stezky.

Spustit audio