Vrtbovská zahrada je architektonickým skvostem na svahu pražského Petřína

28. červenec 2019

Pražská Vrtbovská zahrada je nemovitá kulturní památka I. stupně zapsaná na seznamu UNESCO. Terasovou barokní zahradu italského typu si na začátku 18. století u svého paláce nechal vybudovat nejvyšší purkrabí Pražského hradu Jan Josef hrabě z Vrtby.

Autorem architektonického řešení zahrady byl František Maxmilián Kaňka. Dílna slavného Matyáše Bernarda Brauna vytvořila sochařskou a plastickou výzdobu. Malíř Václav Vavřinec Reiner je ‚podepsán‘ pod freskami. Kompozice zahrady je založená na gradaci terasových plošin. Spojují je schodiště a nesou opěrné zdi tvarované v křivkách příznačných pro baroko.

Spodní část zahrady leží mezi sala terrenou a voliérou. Rozprostírá se kolem bazénku se soškou putta na mořské nestvůře. Na střední terase s kruhovým bazénkem se vypíná zeď s kuželkovou balustrádou a dvoukřídlým schodištěm.

Zde stojí sochy antických božstev - Vulkán, Apollon, Jupiter, Merkur a další – a také vázy zdobené reliéfy. Směrem vzhůru se zahrada zužuje a v nejvyšší části končí obloukovou kulisou o třech polích.

Střední část zahrady s plastikami a výhledem k Hradu a chrámu sv. Mikuláše

Vrtbovská zahrada byla znovu otevřena po náročné rekonstrukci v roce 1998. Říká se, že je nejkrásnější zahradou svého druhu na sever od Alp. K procházkám či odpočinku zve od dubna do října od 10 do 19 hodin.

Můžete se v ní také vdát nebo oženit. Které ptactvo právě trylkuje ve voliéře Vrtbovské zahrady a jaké výstavy představují umělecká díla, vám prozradí webové stránky zahrady www.vrtbovska.cz.

Spustit audio