Jak se dnes projevuje antisemitismus, co zbývá ze synagog v Česku a jak důležité je „slovo“

30. leden 2022

Způsobuje covid nenávist k Židům? Co zbývá z českých a moravských synagog? A proč je důležité v židovské tradici „slovo“?

Jak jsme na tom s antisemitismem

Znáte tu, jak Goldberg čte časopis Der Stürmer? Přijde k němu Silberstein a říká: „Izáku, já se ti divím, jak můžeš číst takovej plátek?!“

A Goldberg na to: „No jo, ale já když čtu naše časopisy, je to jen: tady pogrom, tam antisemitismus, támhle zase zneuctili synagogu… A když čtu tohle, tak hned: Židi ovládli banky! Židi vládnou světu! A to se ti čte tak příjemně!“

Tato anekdota o nacistickém týdeníku je stará už skoro 100 let. A jak je to s antisemitismem v dnešních médiích? V pondělí 31. ledna proběhne workshop zastřešený Evropskou unií, který se bude věnovat právě současnému antisemitismu v Česku. Anna Jurečková natáčela s jedním z hostů akce, Zbyňkem Tarantem ze Západočeské univerzity v Plzni.

Přibývá dnes antisemitismu? Co je jeho živnou půdou? A je silnější v západní nebo východní Evropě? Poslechněte si hned v prvním příspěvku.

Trosky synagog u nás přinášejí i naději

Světlo zpoza stínů. Tak se jmenuje obrazová publikace genealoga Julia Müllera a fotografky Sheily Pally. Ti za čtyři měsíce navštívili 132 měst a vesnic v Čechách a na Moravě. Zmapovali tak, co dnes zbývá z českých a moravských synagog. Na mnoha místech je nečekaly jen zbytky židovských staveb, ale také pamětníci, se kterými mohli promluvit. Terezie Jirásková se Julia Müllera zeptala, které místo ho oslovilo nejvíce.

Jak se zachránila synagoga v Kosově Hoře? Co zvláštního se stalo s Tórou z Olomouce? A přináší putování po troskách židovských památek u nás nějakou naději? To vše prozrazuje Julius Müller.

Proč je důležité „slovo“

„Proč se prsty zužují jako kolíky?“ ptá se učenec v Talmudu a odpovídá: „Aby si jimi člověk mohl zacpat uši, když slyší něco nevhodného.“ Jazyk nebo slovo totiž hrají v židovské tradici velkou úlohu. Co přesně se skrývá za slovem, vysvětluje ve své úvaze Leo Pavlát.

Kolika provinění se člověk může dopustit jen „slovem“? A co je to „zlý jazyk“?

Poslechněte si celý Šalom alejchem. Moderuje ho Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát , Noemi Fingerlandová
Spustit audio