Jom kipur a dobročinnost, úmrtí Eriky Bezdíčkové a výrazné židovské stopy v Dobříši

27. září 2020

Svátek Jom kipur je dnem smíření, půstu a pokání. Jedna z hlavních modliteb přitom přisuzuje velký význam dobročinnosti. Ta obecně představuje jednu z nejvyšších židovských náboženských hodnot.

Nad tím, co to znamená být dobročinný, se zamýšleli četní židovští myslitelé, mezi nimi i proslavený středověký náboženský kodifikátor Moše ben Maimon zvaný Maimonides.

Vzpomeneme paní Eriky Bezdíčkové, výrazné osobnosti a pamětnice šoa. Byla to statečná žena s těžkým osudem. Neúnavně vzdělávala mladou generaci a starala se o to, aby se na hrůzy holocaustu nezapomnělo.

A pozveme vás na jih od Prahy k návštěvě města Dobříš, jehož židovská komunita  existovala od 17. století a zanikla v důsledku holocaustu. Památkou na kdysi početnou židovskou obec, jejíž členové se zasloužili o prudký ekonomický rozkvět města, je židovský hřbitov a adaptovaná budova synagogy.

Ta je dnes kulturním domem. První doložená zmínka o Židech je z roku 1645. Jedná se o povolení vrchnosti ke zřízení chevry kadišy – židovského pohřebního bratrstva. Zdejší Židé se tu počátkem 19. století zabývali řemesly. Žili zde koželuh, jirchář, knihař či řezník a vedlo se jim dobře.

Moderuje Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.