Jom kipur přináší obnovu, tisíce chasidů dojely na Ukrajinu a Židé nezapomněli na obhájce Auředníčka

2. říjen 2022

Čeká nás nejsvětější den v roce. Desetitisíce chasidů přijely na Ukrajinu. A od smrti Zdenka Auředníčka, obhájce Leopolda Hilsnera, uplynulo 90 let.

Půst Jom kipuru napomáhá duchovnímu restartu

 Nejsvětější den v roce Židé slaví nejpřísnějším postem. Svátek Jom kipur letos začne v úterý 4. října. Svátek smíření podle židovské tradice připadá na den, kdy se Abrahám obřezal, a uzavřel tak smlouvu s Hospodinem, a také na den, kdy Bůh odpustil Izraeli zhotovení zlatého telete na cestě z egyptského otroctví. O „šabatu šabatů“ s rabínem Davidem Maxou natáčela Daniela Brůhová.

K čemu je půst na Jom kipur dobrý? O čem je nejznámější jomkipurová píseň Kol nidre? Co je podstatou svátku? A co rabín David Maxa přeje posluchačům Šalomu? Poslechněte si jeho rozhovor s Danielou Brůhovou.

Chasidé: Pouť do Umaně není otázka odvahy, ale víry

„Velké přikázání je být vždy šťastný.“ Tato slova pronesl na přelomu 18. a 19. století slavný chasidský rabín Nachman z Braclavi. Už za jeho života za ním pro jeho moudrost jezdily tisíce chasidů. A v posledních třiceti letech se k jeho hrobu v ukrajinské Umani opět sjíždějí židovští věřící z celého světa, obvykle na Roš ha-šana, Nový židovský rok. Nebylo tomu jinak ani letos, navzdory ruské válce proti Ukrajině. Okolnosti jejich cesty přibližuje Gita Zbavitelová.

Jak na plány poutníků reagovala válkou zmítaná Ukrajina? Jak se vůbec poutníkům podařilo k hrobu slavného rabína docestovat? A hrozilo jim nějaké nebezpečí? Poslechněte si Gitu Zbavitelovou.

Čeští Židé pečují o odkaz obhájce Auředníčka

„Tu okolnost, že dr. Auředníček se odvážil jako uvědomělý Čech převzíti obhajobu pohaněného žida a zastávati se ho s celou silou své osobnosti jako člověk a obhájce, to nikdy doktoru Auředníčkovi nezapomeneme.“

To jsou slova, která napsaly Židovské listy po smrti doktora práv Zdenka Auředníčka v roce 1932. Ten proslul především jako obhájce Leopolda Hilsnera, křivě obviněného z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné v roce 1899.

Auředníčkův hrob od té doby na pražských Olšanských hřbitovech chátral. Letos si ale čeští Židé svůj 90 let starý slib připomněli a jeho náhrobek za pomoci darů zrekonstruovali. O odkazu Zdenka Auředníčka s Annou Jurečkovou hovořil člen prezidia Unie obhájců České republiky Václav Vlk.

Jaký byl osud Zdenka Auředníčka po Hilsnerově aféře? Jak proběhla rekonstrukce místa jeho posledního odpočinku? A proč se podařilo vybrat potřebné finance okamžitě?

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem. Moderuje ho Noemi Fingerlandová.

autoři: Noemi Fingerlandová , Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání
Spustit audio