Leo Pavlát: Vzpomínka na Ericha a Otto Dov Kulku

7. únor 2021

Na sklonku minulého měsíce, 29. ledna, zemřel v Izraeli v 87 letech historik Otto Dov Kulka. Za pár dní, 18. února, uplyne 110 let od narození jeho otce Ericha, spisovatele a rovněž historika. Oběma patří významné místo v českých dějinách šoa.

Životy z Moravy pocházejících otce a syna Kulkových tragicky poznamenalo nacistické pronásledování Židů. Když Erichu Kulkovi bylo jednatřicet let a jeho synu Ottovi deset, byli deportováni do vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Oba zde patřili k nemnoha, kdo hrůzy lágru – na rozdíl od Ottovy matky – přežili. K uctění její památky přijali po osvobození její rodné příjmení.

Po válce se cesty otce a syna na téměř 20 let rozešly. Otto v roce 1949 emigroval do Izraele, kde ke svému jménu přidal hebrejské Dov. Erich Kulka ho následoval až po sovětské invazi do Československa roku 1968 – a v mezidobí se výrazně zasloužil o dokumentaci nacistických zločinů. Již roku 1946 vydal se spoluvězněm z Osvětimi Otou Krausem průkopnicky dokumentační knihu Továrna na smrt.

Bádání o šoa a historii českých Židů pak Erich Kulka až do své emigrace věnoval několik dalších knih a v této práci pokračoval i v Izraeli, kde vědecky působil na Hebrejské univerzitě a v památníku Jad Vašem.

Objevné jsou přitom zejména jeho knihy Židé v československé Svobodově armádě a Židé v československém vojsku na Západě. Pevný postoj ostatně osvědčil i on sám, když již z Izraele dosáhl v komunistickém Československu soudní satisfakce za nactiutrhačné útoky, kterými ho ostouzela StB.

V minulých dnech zesnulý syn Ericha Kulky, Otto Dov, se v Izraeli jako mladík stal členem kibucu a následně vystudoval Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě a Goetheho univerzitu ve Frankfurtu. Svému jeruzalémskému učilišti pak jako profesor historie zůstal věrný po celý život, i když hostoval i v zahraničí. Ve svých nesčetných vědeckých pracích se Otto Dov Kulka věnoval modernímu antisemitismu, místě Židů v nacistické ideologii a politice a obecně židovskému společenství v nacistickém Německu. K tématům jeho studií však neméně patřily dějiny Židů střední Evropy ve 20. století.

S Erichem i Otto Dov Kulkou jsem se mnohokrát setkal. Byla to setkání s muži velkého respektu, kteří přes svou strašnou zkušenost s totalitním režimem dokázali obdivuhodně s odstupem vědce analyzovat pohnutky a mechanismus zla.

A musím dodat, že jak Erich, tak Otto Dov Kulka byli též lidé nesmírně přátelští a srdeční. Osobně za všechna jejich díla doporučuji alespoň jedno z naposled vydaných: paměť a imaginaci úžasně zkoumající Krajiny Metropole smrti od Otto Dov Kulky.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio