Masarykův les v Galileji, náprava křivd a rabín Richard Feder

23. srpen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Magazín Šalom alejchem nás zavede do Izraele. V Galileji tam ve 30. letech vysadili čeští osadnící Masarykův les. Rakousko, Španělsko a Portugalsko napravují křivdy minulosti, kterých se dopustily na Židech. A následuje připomínka 145 let od narození rabína Richarda Federa.

Magazín Šalom alejchem vás zavede až do daleké Galileje v Izraeli. Překvapeni možná budete, že vám představíme Masarykův les. Ten založili ve 30. letech minulého století poblíž Nazaretu čeští osadníci kibucu a letos vrcholí jeho obnova. Hlavní část, kterou tvoří smíšený les s karoby, sosnami, nebo cypřiši a protíná ho cyklostezka, je již otevřená.

Rakousko oznámilo, že bude od prvního září udělovat občanství potomkům obětí holokaustu. Až do loňského září je mohli získat jen lidé, kteří holokaust přežili a opustili Rakousko kvůli nacistické perzekuci před květnem 1945.

Vloni však rakouský parlament zákon novelizoval tak, že se vztahuje i na potomky Židů, kteří se narodili v nástupnických státech Rakousko-uherské monarchie a měli trvalé bydliště v Rakousku před nacistickým Anschlussem 12. března 1938. A to i těch, kdo ze země před nacisty uprchli.

O občanství mohou žádat nejen jejich děti, ale i vnoučata či pravnoučata. Křivdy minulosti napravuje podobně i Španělsko a Portugalsko, které se snaží odčinit vyhnání židů z Pyrenejského poloostrova za inkvizice koncem 15. století.

S Janou Šustovou si připomeneme 145. výročí narození legendárního rabína Richarda Federa. Tento pozoruhodný muž byl významnou a laskavou oporou svých souvěrců nejen v dobách svobody, ale i během hrůz šoa v ghettu Terezín. Po osvobození se vrátil do Kolína, kde se podílel na znovuzaložení židovské náboženské obce, později působil jako vrchní zemský rabín v Brně.

Magazín Šalom alejchem moderuje Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...