Mojžíš Porges byl u nás průkopníkem strojové textilní výroby

12. prosinec 2021

13. prosince uplyne 240 let od narození Mojžíše Porgese z Portheimu. Průkopníka strojové textilní výroby u nás, jehož rod dodnes připomíná jedna pražská památka.

Mojžíš Porges jako by svým životem dokládal proměnu v postavení Židů poté, co jim reformy císaře Josefa II. otevřely i u nás postupnou cestu k rovnoprávnosti.

Narodil se 13. prosince 1781 v chudé rabínské rodině v pražském ghettu. Získal tradiční náboženské vzdělání, ale k víře otců si hledal cestu sám. To ho dokonce přivedlo mezi stoupence mesianistické, později ke křesťanství obrácené sekty Jakoba Franka. Její učení, s nímž se mladý Mojžíš seznamoval v Německu, však nakonec zavrhl a na jejího zakladatele navázal v jediném: Jakob Frank prodával v mládí jako potulný obchodník textil – a Mojžíš Porges s textilem spojil celý svůj další život.

Nejprve začal podnikat se lnem a roku 1812 ve své dílně na okraji Židovského Města zavedl jednoduchý potisk bavlny. Činnost, při níž spolupracoval s bratrem Judou Leopoldem, byla úspěšná. Z dílny se stala malá továrna a roku 1830 na tehdejším pražském předměstí Smíchov již Mojžíš Porges zajišťoval výrobu v pěti nově postavených budovách. Svůj textilní podnik se třemi pobočkami mimo Prahu pak v dalších letech rozvinul v jeden z největších v celé rakouské monarchii.

Mojžíš Porges postupně zaměstnával až dva tisíce dělníků, ale budoucnost textilní výroby spatřoval v jejím zmechanizování. V souladu se svým přesvědčením také do ní zavedl do té doby neznámé postupy. Jako vůbec první například parní pohon. Císař Ferdinand jeho novátorský přístup a přínos pro hospodářský rozvoj ocenil, když roku 1841 Mojžíši Porgesovi a jeho bratrovi Judovi Leopoldovi udělil dědičný šlechtický titul „von Portheim“. Tato pocta byla ostatně Mojžíši Porgesovi nabídnuta již o rok dříve. Tehdy pozoruhodně osobní poctu hodlal zaměnit za zrovnoprávnění židovských obyvatel císařství, ale se svou žádostí neuspěl.

Sociální cítění Mojžíš Porges prokázal i podporou dětské opatrovny, založením jeslí. Obecné dějiny však v souvislosti s ním zaznamenávají něco jiného: Když roku 1844 nechal ve svých továrnách instalovat výkonné potiskovací stroje šetřící práci, dělníci je začali rozbíjet a zasáhnout musela armáda.

Mojžíš Porges z Portheimu zemřel 21. května 1870 ve svých téměř 90 letech. Noviny tehdy připomínaly, že jeho továrny poctili návštěvou hned tři císaři, a neopomněly uvést, že v Chodově na Loketsku „zařídil továrnu na porculán“.

Porgesovy továrny již na Smíchově nestojí, ale jejich zakladatele zde dodnes připomíná chráněná kulturní památka, barokní letohrádek Portheimka, který bratři Porgesové koupili roku 1815.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio