Pandemie koronaviru podněcuje antisemitismus. Theodor Herzl - 160 let. Lékárny s Davidovou hvězdou.

3. květen 2020

Proč při pandemii koronaviru sílí antisemitské projevy. 160 let od narození ústřední osobnosti sionistického hnutí. Osudy židovských lékárníků v Terezíně.

V magazínu Šalom alejchem konstatuje Gita Zbavitelová, že pandemie nemoci covid-19 s sebou přináší nebývalou vlnu antisemitismu. Přestože koronavirus vznikl v Číně, podle antisemitů ho vynalezli a rozšířili Židé, a to s cílem ovládnout svět. Po celém světě také přibývá vandalských antisemitských činů. Nejen ve Spojených státech, ale i Švýcarsku, Turecku, Španělsku, Německu, Venezuele a zejména ve Francii se na synagogách objevují hákové kříže a hanlivé nápisy.

Připomínáme 160 let od narození Theodora Herzla, ústřední osobnosti sionistického hnutí. Leo Pavlát ve svém komentáři vysvětluje okolnosti, kvůli kterým se do té doby přívrženec židovské asimilace změnil ve stoupence politického sionismu. Nebyl prvním, kdo hlásal ideu židovského národního hnutí, ale až jemu se ji podařilo přivést do světového povědomí.

A třetí téma tohoto vydání magazínu Šalom alejchem je osud židovských lékáren a lékárníků v Terezíně. Daniela Brůhová rozmlouvá s autorem knihy „Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa“ Tomášem Arndrtem.

Nechybějí aktuality z židovského světa a ukázky židovské hudby.Tentokrát uslyšíte hudební a pěveckou tvorbu rabiho Šlomo Carlebacha.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio