Přistěhovalectví do Izraele, pražští němečtí spisovatelé a rodiště bojovníka Goliáše

11. srpen 2019

Komentář o přistěhovalectví do Izraele. Reportáž z interaktivní výstavy, kde můžete „potkat“ proslulé židovské literární tvůrce. Prastaré osídlení z doby, kdy David a Goliáš zřejmě svedli svůj proslavený souboj.

Populace státu Izrael setrvale roste. Vliv na to má nejen relativně velká porodnost, ale i stálý příliv nových přistěhovalců - stěhuje se sem stále více lidí, nejvíce z Ruska. Zatímco ale z některých zemí přichází stále více lidí, z jiných částí světa se tyto počty snižují. Více vysvětlí Jan Fingerland.

Zavedeme vás do netradiční knihovny uprostřed Prahy. Najdete ji v Pražském literárním domě, ve kterém je i velmi zajímavý literární kabinet. Ten funguje jako interaktivní výstava, jež umožňuje zapojení všech smyslů návštěvníka. Expozice se věnuje především vrcholnému období pražské německé literatury od konce 19. století do začátku druhé světové války, kdy žili a tvořili Rilke, Kafka, Brod, Werfel a mnozí další. Reportáž připravila Daniela Brůhová.

Pražský literární dům

Izraelští archeologové objevili pod starověkým pelištejským městem Gat ještě starší osídlení. Má pocházet z doby, kdy podle Bible svedl David vítěznou bitvu nad Goliášem. Právě z tohoto města totiž Goliáš zřejmě pocházel. Detaily se dozvíte od Gity Zbavitelové.

Socha Goliáše původně nazývaná Herkomannus, patron nepoctivých advokátů v Kuksu

Nedělní magazín o židovském životě moderuje Tomáš Töpfer.

autor: Tvůrčí skupina Publicistika
Spustit audio