Sukot připomíná dočasnost života, jak lékaře ovlivňuje židovství a 120. výročí rabína Farkaše

9. říjen 2022

Posloucháte nejnovější vydání pořadu Šalom alejchem v suce? Jak léčí židovští lékaři? A kdo byl Bernard Farkaš?

Suka symbolizuje ochranu Boží

„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas,“ píše autor biblické knihy Kazatel. Ta se čte o Svátku stánků, který začíná právě v neděli 9. října. A připomíná, že dávní Izraelité putovali z Egypta za svobodou dokonce 40 let. Během dlouhé cesty bydleli ve stanech. Na památku této dočasnosti se proto během Sukotu stavějí „suky“, symbolické chýše. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o svátku Sukot po telefonu hovořila Daniela Brůhová.

Co dnes pomáhá v tom náročném přechodu z pevného obydlí do toho provizorního? A jak se dívat na suku v duchovním smyslu? A jaké plodiny dočasný život v suce provázejí? Poslechněte si rozhovor Daniely Brůhové s rabínem Karolem Efraimem Sidonem.

Lékaři a židovství

Znáte tu, jak potká paní Neumannová mladou paní Taussigovou a ptá se jí, jak staří jsou její synové? „Právníkovi jsou čtyři a doktorovi dva,“ odpovídá paní Taussigová.

Tato židovská anekdota si dělá legraci z toho, že v období asimilace byl sen většiny židovských rodičů, aby jejich synové studovali buď práva, nebo medicínu.

Právě se dvěma lékaři s židovskými kořeny uspořádal Nadační fond obětem holokaustu poslední debatu z cyklu Žid a zdráv. A jeho hosty byli Elena Novotová z Ústavu hematologie a krevní transfuze a Mikuláš Kosák z Ústřední vojenské nemocnice. Natáčela s nimi Terezie Jirásková.

Jak své židovství oba lékaři prožívají? Pomáhá jim v jejich profesi? Na to se ptala Terezie Jirásková.

120 let rabína Farkaše

Pronásledovaly ho dva totalitní režimy 20. století, a dožil se pádu obou z nich. Rabín Bernard Farkaš se nenechal zlomit a dějinám navzdory usiloval o prohloubení židovského náboženského života všude, kam ho osud zavál. Významně se zasloužil především o obnovu poválečného židovství v komunistickém Československu. Od jeho narození uplyne 11. října 120 let. Pokračuje Leo Pavlát.

Odkud rabín Farkaš pocházel? Jak prožil druhou světovou válku? A proč byl vězněn i za komunismu?

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem. Moderuje ho Noemi Fingerlandová.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Noemi Fingerlandová
Spustit audio