Synagogy vydávají tajemství, jak se děti učí o judaismu a kdo zaváděl v českých textilkách stroje

12. prosinec 2021

Co se skrývá na půdách synagog? Kde se děti mohou dozvědět o judaismu? A kdo vybudoval jednu z největších textilek v rakouské monarchii?

Tajemství geniz

Snad všechny půdy skrývají nějaké zaprášené tajemství. Platí to i o českých a moravských synagogách. V jejich podkroví našli pracovníci pražského Židovského muzea v uplynulých letech i velmi nečekané věci. Více zjišťovala Daniela Brůhová.

Co vlastně označuje slovo „geniza“? Co všechno v českých a moravských genizách vědci našli? A kde nálezy uvidíte? Poslechněte si první příspěvek.

Judaismus pro děti

Hatchala znamená hebrejsky začátek. A je to také název kurzu pro děti, které většinou pocházejí z nepraktikujících rodin, ale chtějí se dozvědět něco o judaismu. Do židovských příběhů, kultury a historie zasvěcují děti takzvaní madrichové prostřednictvím online platformy Zoom. Přihlásit se tak mohou zájemci z obcí po celé České republice. Anna Jurečková o kroužku natáčela s manažerem projektů pro děti a mládež Benjaminem Hessem.

Jakou má výhodu, že jsou kroužky online? Kdo jsou madrichové? A lze se ještě přihlásit? Poslechněte si v rozhovoru s Benjaminem Hessem.

Mojžíš Porges z Portheimu

Když chtěl císař Ferdinand V. povýšit Mojžíše Porgese do šlechtického stavu, ten navrhl, že poctu raději vymění za zrovnoprávnění všech Židů v rakouské monarchii. To se mu ale nepovedlo. I proto ho dodnes na pražském Smíchově připomíná vila zvaná Portheimka. Od narození průkopníka strojové textilní výroby u nás Mojžíše Porgese z Portheimu uplyne 13. prosince 240 let. Medailon o jeho životě přináší Leo Pavlát.

Jak Porges rozvíjel textilní průmysl? Za jakou inovaci získal šlechtický titul? A kolik císařů jeho továrny osobně navštívilo?

Poslechněte si celý pořad Šalom alejchem. Moderuje ho Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát , Noemi Fingerlandová
Spustit audio