Synagogy vydávají tajemství, jak se děti učí o judaismu a kdo zaváděl v českých textilkách stroje

12. prosinec 2021

Co se skrývá na půdách synagog? Kde se děti mohou dozvědět o judaismu? A kdo vybudoval jednu z největších textilek v rakouské monarchii?

Tajemství geniz

Snad všechny půdy skrývají nějaké zaprášené tajemství. Platí to i o českých a moravských synagogách. V jejich podkroví našli pracovníci pražského Židovského muzea v uplynulých letech i velmi nečekané věci. Více zjišťovala Daniela Brůhová.

Co vlastně označuje slovo „geniza“? Co všechno v českých a moravských genizách vědci našli? A kde nálezy uvidíte? Poslechněte si první příspěvek.

Judaismus pro děti

Hatchala znamená hebrejsky začátek. A je to také název kurzu pro děti, které většinou pocházejí z nepraktikujících rodin, ale chtějí se dozvědět něco o judaismu. Do židovských příběhů, kultury a historie zasvěcují děti takzvaní madrichové prostřednictvím online platformy Zoom. Přihlásit se tak mohou zájemci z obcí po celé České republice. Anna Jurečková o kroužku natáčela s manažerem projektů pro děti a mládež Benjaminem Hessem.

Jakou má výhodu, že jsou kroužky online? Kdo jsou madrichové? A lze se ještě přihlásit? Poslechněte si v rozhovoru s Benjaminem Hessem.

Mojžíš Porges z Portheimu

Když chtěl císař Ferdinand V. povýšit Mojžíše Porgese do šlechtického stavu, ten navrhl, že poctu raději vymění za zrovnoprávnění všech Židů v rakouské monarchii. To se mu ale nepovedlo. I proto ho dodnes na pražském Smíchově připomíná vila zvaná Portheimka. Od narození průkopníka strojové textilní výroby u nás Mojžíše Porgese z Portheimu uplyne 13. prosince 240 let. Medailon o jeho životě přináší Leo Pavlát.

Jak Porges rozvíjel textilní průmysl? Za jakou inovaci získal šlechtický titul? A kolik císařů jeho továrny osobně navštívilo?

Poslechněte si celý pořad Šalom alejchem. Moderuje ho Tomáš Töpfer.

autoři: Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát , Noemi Fingerlandová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...