Vizuální antisemitismus, příběh ručně psaných Tór a organizátorka uměleckého života Emma Maisel

Povijany na Tóru na výstavě Druhý život českých svitků Tóry
Povijany na Tóru na výstavě Druhý život českých svitků Tóry

Vizuální antisemitismus provází dějiny Evropy. Osud českých a moravských Tór prodaných do zahraničí. Organizátorka předválečného uměleckého života Emma Meisel.

Vizuální antisemitismus ve střední Evropě od středověku po současnost - jaké byly jeho podoby?  O tom se mluvilo na konferenci, kterou pořádal Ústav dějin umění Akademie věd ČR. Vystoupil na ní i historik Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.  Studoval karikatury Židů z konce 19. století a zkoumal, do jakého prostředí jsou zasazeny. Příspěvek natočila Terezie Jirásková. 

Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze je známé svými jedinečnými sbírkami. Méně se ví o tom, že část jich byla vyvezena do zahraničí. O dramatickém osudu vzácných ručně psaných svitků se dozvíte od Leo Pavláta. 

Výstava, která připomíná zapomenutou osobnost předválečného uměleckého života, je v těchto týdnech k vidění v Teplicích. Jmenuje se Umění v nouzi? Soustřeďuje okolo stovky výtvarných děl vesměs z dvacátých a třicátých let minulého století, které vytvořili německojazyční umělci z Československa. Na výstavu se vydala Veronika Kindlová.

Spustit audio
autoři: Tomáš Töpfer, Marek Kuchařík