Začal nový rok 5783, jak Židé bojovali ve slovenském povstání a 120 let od smrti Leviho Strausse

25. září 2022

Dnes začíná nový židovský rok 5783. Jakou úlohu hráli Židé ve Slovenském národním povstání? A v pondělí uplyne 120 let od smrti vynálezce džínů.

Hlava roku

 „Šana tova u-metuka!“ Tedy: „Dobrý a sladký nový rok!“ To si přejí od dnešního západu slunce Židé a jejich přátelé po celém světě. Roš ha-šana je první z takzvaných Vysokých svátků, které jsou nejdůležitější v židovském roce. Příchod nového roku ale neprovází bujaré veselí, na které jsme zvyklí z oslav Silvestra. Židé se modlí, zpytují své svědomí a činí pokání. A přitom si dávají třeba jablíčka s medem. O svátku Roš ha-šana si s rabínem Davidem Maxou povídala Daniela Brůhová.

Co přesně znamená slovo „šana“? Jak dlouho se nový rok v židovské tradici slaví? Co je smyslem rituálů? A proč je důležité jíst med nebo ryby? To vše prozrazuje rabín David Maxa.

Židé ve Slovenském národním povstání

Židé na Slovensku byli za druhé světové války vystaveni jedné z nejtvrdších represí. Do října roku 1942 jich Slovenský štát stihl do nacistických táborů vypravit celkem 60.000. Za každého z nich navíc Německu zaplatil 500 říšských marek, aby pokryl náklady na „přesídlení“.

Přesto se slovenští – a českoslovenští – Židé zúčastnili druhé největší vzpoury proti nacismu v Evropě: Slovenského národního povstání. Výsledky dlouholetého bádání o jejich roli během povstání představuje kniha, která byla v těchto dnech uvedena v pražském Slovenském domě. Terezie Jirásková tam hovořila s její editorkou Zlaticou Zudovou Leškovou.

Proč je kniha dvojjazyčná? Co nového přináší? Jaké bylo během povstání postavení Židů? To vše prozrazuje Zlatica Zudová Lešková.

Muž, který proslavil džíny

Jak se z pracovního oblečení stal módní oděv, který měl skoro každý na sobě aspoň jednou za život? O tom by určitě mohl nejlépe vyprávět Levi Strauss, vynálezce modrých džínů. Od jeho smrti uplyne 26. září 120 let. Život tohoto tvořivého muže připomíná v následujícím příspěvku Leo Pavlát.

Pro koho Strauss první „levisky“ vyráběl? Jakým dalším aktivitám se kromě obchodu s oděvy věnoval?

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem. Moderuje ho Noemi Fingerlandová.

autoři: Noemi Fingerlandová , Tvůrčí skupina publicistiky - náboženské vysílání , Leo Pavlát
Spustit audio