Zamyšlení Leo Pavláta: Před 120 lety se narodil cestovatel a odbojář Jiří Baum

20. září 2020

Jiří Baum může svou činností posloužit jako skvělý příklad začlenění českých Židů do života předválečného Československa. Plně sžit s českým prostředím, profesně novátorský, patřil k přesvědčeným stoupencům demokracie a v době jejího ohrožení vystoupil na její obranu. 

Narodil se 20. září 1900 v rodině pražského obchodníka. Vystudoval obchodní akademii a na Karlově univerzitě Přírodovědeckou fakultu, na níž získal doktorát. Jeho vášní se přitom stalo cestování. Ještě jako student navštívil se spolužákem Spojené státy a za práci na farmě si koupili auto.

V dalších letech následovaly cesty po Evropě, Jižní Americe a jihovýchodní Asii, jež Jiří Baum zúročil ve své odborné práci i jako autor cestopisů a dobrodružného čtení pro mládež. Vydal 18 knih, v odborných a populárních časopisech publikoval četné zeměpisné a zoologické články. Cenná je též jeho fotografická dokumentace a filmy, které pořídil na svých cestovatelských výpravách.

Jako přírodovědec se Jiří Baum specializoval na arachnologii, ornitologii a entomologii. Svými sběry významně obohatil sbírky Národního muzea, které navíc štědře finančně podporoval.

Z Baumových cestovatelských výprav se stala památnou zejména cesta do Afriky, kterou v roce 1931 podnikl se sochařem Františkem Foitem v autě Tatra 12. Malý vůz domácí výroby se při tom skvěle osvědčil. O čtyři roky později pak ve speciálně uzpůsobené Tatře upravené na obytné vozidlo zahájil v Austrálii spolu s manželkou cestu kolem světa.

Jiří Baum byl oddaným občanem Československa. Při svých cestách o něm přednášel a svůj postoj k republice osvědčil i výjimečnou odvahou. V době mnichovského diktátu byl se svou ženou na výpravě v Africe.

Z anexe českého pohraničí Německem se dal další vývoj dobře odhadnout a pro věhlasného cestovatele a skvělého přírodovědce by nebylo těžké najít útočiště v zahraničí. Jiří Baum se přesto v březnu 1939 vrátil do Prahy a po obsazení okleštěné republiky nacisty se spolu se sestrou Annou, provdanou Pollertovou, zapojil do odbojové činnosti.

Ve skupině RU-DA a Petičním výboru Věrni zůstaneme se finančně i organizačně podíleli na ukrývání odbojářů, rozmnožování letáků a pořizování fotografií. Oba se svým židovským původem zvlášť riskovali. Jiří Baum zůstal v ilegalitě až do roku 1943, kdy byl zatčen, a o rok později, přesné datum není známo, zahynul ve varšavském ghettu, kam ho nacisté deportovali. V lednu 1945 byla v Berlíně popravena i jeho sestra.

Památku Jiřího Bauma dnes připomíná pamětní kámen před domem v pražské Přemyslovské ulici, kde před válkou žil.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio