Pravidla soutěže Pochoutkový rok

Výherci spolu s porotou a moderátorem Patrikem Rozehnalem

Pravidla pro hlasování v soutěži Pochoutkový rok.

Od 4. listopadu (10:30:01) do 30. listopadu 2018 (23:59:59) lze na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz hlasovat pro nejlepší posluchačský recept ze všech 40 receptů odvysílaných v pořadu Pochoutky během konání soutěže.

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Před hlasováním je nutné vyplnit v hlasovacím formuláři své jméno, příjmení a kontaktní telefon.  

Z každého počítače (respektive IP adresy) je možné hlasovat 1x za 24 hodin s tím, že časové omezení je účinné vždy od okamžiku udělení hlasu. V případě dodržení výše uvedeného pravidla pro hlasování je hlas započítán jako platný.

Účastník soutěže, který se svým receptem obdržel nejvíce platných hlasů (v období od 4. listopadu 2018 do 30. listopadu 2018) na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz, získá následující cenu od specialisty na prodej spotřební elektroniky společnosti Eta: dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 15 000 Kč.

Ze všech platně zaslaných hlasů bude vylosován jeden hlasující, který obdrží následující cenu od specialisty na prodej spotřební elektroniky společnosti Eta: dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 10 000 Kč.

Výsledky hlasování vč. výherců budou oznámeny ve speciálním vydání pořadu Pochoutky dne 2. prosince 2018.

Hlasovat můžete zde.

ÚPLNÁ PRAVIDLA POCHOUTKOVÉHO ROKU

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). 

Termín trvání soutěže: od 11. prosince 2017 do 9. prosince 2018. 

Účast v soutěži a princip soutěže 

Soutěž probíhá v pořadu Pochoutky (od 7. ledna 2018 do 9. prosince 2018) a na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz (od 11. prosince 2017 do 30. listopadu 2018).

Pořad Pochoutky je vysílán regionálními stanicemi Českého rozhlasu následovně:

premiéra každou neděli 10:04-11:00 (ČRo Plzeň; ČRo Sever; ČRo Liberec; ČRo Hradec Králové; ČRo Pardubice; ČRo Region; ČRo Vysočina; ČRo Olomouc; ČRo Ostrava)

repríza každou neděli 21:04-22:00 (ČRo České Budějovice; ČRo Plzeň; ČRo Sever; ČRo Liberec; ČRo Hradec Králové; ČRo Pardubice; ČRo Region; ČRo Vysočina; ČRo Brno; ČRo Olomouc; ČRo Ostrava; ČRo Zlín)

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „účastník“). 

Účastník se do soutěže přihlásí zasláním receptu vycházejícím z českých tradic, který se zpravidla v rodinách dědí z generace na generaci. 

Přihlášku lze do soutěže zaslat od 11. prosince 2017 do 15. října 2018 v listinné podobě poštou na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2 (obálka musí být opatřena heslem Pochoutkový rok) nebo prostřednictvím webového formuláře na www.pochoutkovyrok.cz 

Přihláška musí být strukturována následovně:

Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Email (povinné pouze při přihlášení přes webový formulář)
Název receptu
Seznam surovin
Pracovní postup
Fotka jídla (nepovinné)  

Každou neděli od 28. ledna 2018 do 28. října 2018 v pořadu Pochoutky vybere ze všech přihlášených receptů odborná porota ve složení Pavel Pospíšil, Jaroslav Sapík a Naďa Konvalinková jeden recept, který s účastníkem soutěže uvaříme a následující neděli v pořadu Pochoutky odvysíláme. Audio, video a fotky z natáčení budou prezentovány na webu www.pochoutkovyrok.cz. Účastník soutěže, se kterým budeme vybraný recept vařit, obdrží dárkový balíček soutěže Pochoutkový rok (zástěra, chňapka, prkénko na krájení, kuchyňská minutka, taška). Celkem tak bude vybráno a odvysíláno 40 receptů. 

Ve speciálním vydání pořadu Pochoutky vysílaném dne 9. prosince 2018 vybere z výše uvedených 40 receptů odborná porota ve složení Pavel Pospíšil, Jaroslav Sapík a Naďa Konvalinková tři nejlepší a sestaví z nich pořadí první, druhé a třetí místo – účastníci soutěže, kteří tyto recepty do soutěže přihlásili, obdrží následující ceny:
1. místo – dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 30 000 Kč
2. místo – dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 25 000 Kč
3. místo – dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 20 000 Kč 

Hlasování v soutěži 

Od 4. listopadu 2018 (10:30:01) do 30. listopadu 2018 (23:59:59) lze navíc na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz hlasovat pro nejlepší posluchačský recept ze všech 40 odvysílaných receptů v pořadu Pochoutky. 

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Před hlasováním je nutné vyplnit v hlasovacím formuláři své jméno, příjmení, e-mail a kontaktní telefon.  

Z každého počítače (respektive IP adresy) je možné hlasovat 1x za 24 hodin s tím, že časové omezení je účinné vždy od okamžiku udělení hlasu. V případě dodržení výše uvedeného pravidla pro hlasování je hlas započítán jako platný. 

Účastník soutěže, který se svým receptem obdržel nejvíce platných hlasů (v období od 4. listopadu 2018 do 30. listopadu 2018) na webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz, získá následující cenu: dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 15 000 Kč. 

Ze všech platně zaslaných hlasů bude vylosován jeden hlasující, který obdrží následující cenu: dárkový poukaz na kuchyňské vybavení v hodnotě 10 000 Kč. 

Výsledky hlasování vč. výherců budou oznámeny ve speciálním vydání pořadu Pochoutky dne 2. prosince 2018. 

Předání výher  

Výhry budou výhercům předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. 

V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele. 

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy a případné nedoručení registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení Pořadatele  

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. 

Finanční plnění výher není možné. 

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit. 

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách www.pochoutkovyrok.cz

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. 

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.